IT-tjänster

Öka effektiviteten i ditt företag med Aberos skalbara IT-tjänster

Abero AboutUs Harri

Abero åtar sig att stödja ditt företag genom olika IT-tjänster som är utformade för att effektivisera dina teknikbehov. Vårt tillvägagångssätt fokuserar på effektivitet, tillförlitlighet och skalbarhet för att säkerställa att din tekniska infrastruktur överensstämmer med dina affärsmål.

Abero Lifecycle Services

Livscykeltjänster

Våra livscykeltjänster hanterar dina IT-tillgångar från inköp till avveckling och säkerställer att de förblir praktiska och aktuella, vilket förenklar hanteringsprocessen för ditt team.

Abero Support

Support

Våra supporttjänster finns här för att lösa eventuella IT-utmaningar och syftar till att minimera driftstopp och hålla dina verksamheter igång smidigt.

Abero Licenses

Licenser

Vi hanterar dina programvarulicenser för att säkerställa efterlevnad och optimera dina investeringar, och tillhandahåller de nödvändiga licenserna utan komplikationer.

Abero Hardware

Hårdvara

Vi erbjuder skräddarsydda hårdvarulösningar för att möta dina affärsbehov, vilket omfattar urval, installation och underhåll.

Abero Cloud Computing

Molntjänster

Våra molntjänster och lösningar erbjuder flexibilitet och säkerhet, utformade för att förbättra ditt företags smidighet och kostnadseffektivitet.

Abero_Microsoft

Microsoft Modern Workplace

Implementera de senaste Microsoft-teknologierna för att förbättra din organisations samarbete, produktivitet och säkerhet.

Abero Line

Infrastruktur

Vi tillhandahåller infrastrukturtjänster som lägger en solid grund för dina IT-behov, utformade för att stödja och växa med ditt företag.

Abero routers Switching Wifi

Router, Switching och WiFi

Våra nätverkstjänster säkerställer att din anslutning är tillförlitlig och säker, optimerar ditt nätverk för prestanda.

Abero_Servers-StorageDevices

Servrar och lagringsenheter

Våra server- och lagringslösningar erbjuder skalbar och säker datahantering för att stödja ditt företags datamängder.

Abero Cabling Connectivity

Kablage och anslutning

Vi säkerställer att din IT-infrastruktur är integrerad och optimerad för prestanda genom våra kablage- och anslutningstjänster.

Abero_Backup-DisasterRecovery

Backup och katastrofåterställning

Våra backup- och katastrofåterställningstjänster skyddar dina kritiska data och säkerställer att ditt företag kan fortsätta driva verksamheten efter att en katastrof har inträffat.

Abero Full Logo Horizontal Black

På Abero förstår vi vikten av teknologi för att driva företagets framgång. Vi är här för att få tekniken att fungera för dig, förenkla komplexa processer och låta dig fokusera på dina kärnverksamhetsaktiviteter.